PDFVytlačiťE-mail


Slovenský jazyk pre 1. ročník základných škôl
Zobraziť veľký obrázok


Slovenský jazyk pre 1. ročník základných škôl

Kusy na jednotku (kus): 129.00€

Opýtaj sa viac o tomto tovare

 

Držíte v rukách výukový program, ktorý je určený pre žiakov 1. roč. ZŠ.

Materiál je v súlade učebnými osnovami, rešpektuje požiadavky ŠkVP ISCED1. Dbá na vekové schopnosti a záujmy žiakov. Úlohy sú hravé, zábavné, plné obrázkov a farieb.

Cieľom tohto programu je postupne poznávať hlásky: malé a veľké tvary, tlačenú aj písanú formu, slabikové i slovné spojenia. Naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku. Rozvíjať komunikačné schopnosti a to na úrovni ústnej a písomnej.


TEMATICKÉ ROZDELENIE I.

I. ABECEDA

Osvojovanie si správnej výslovnosti

II. PÍSANIE

Precvičovanie písania slovenských písmen

III. GRAMATIKA

Písmená, slabiky, interpunkčné znamienka, rozdelenie hlások

 

Hodnotenia zákazníkov:

Tento tovar zatiaľ nehodnotil žiadny zákazník.
Najprv sa prihlás, prosím, ak chceš písať hodnotenie.